et-loader

Bu köwüş sadaja ýöne owadan zatlary geýmek isleýän adamlaryň saýlajak zadydyr. Ol gaty owadan, rahat hem berk. Aýagyňda hem gymmat köwüş deýin oturýar.

Ölçeg

39, 40, 41, 42, 43

Meňzeş harytlar